ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกในกล่องโฟมง่าย ๆ ทำตามได้ที่บ้าน

ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์กำลังมาแรง เป็นการปลูกผักที่ไม่ใช้ดิน แต่ใช้สารละลายธาตุอาหารแทน ทำให้ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดสารพิษ และประหยัดน้ำ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบง่าย ๆ ในกล่องโฟมที่สามารถทำได้ที่บ้านกันจะมีวิธีการปลูกอย่างไรเราไปดูรายละเอียดจากบทความนี้กันเลย

ผักไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร

ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกผักแบบไร้ดิน เป็นรูปแบบการเพาะปลูกที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยข้อดีที่โดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูก แต่จะใช้น้ำและสารละลายธาตุอาหารแทน โดยรากของพืชผักจะดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าไปโดยตรง ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพดี แม้จะปลูกในพื้นที่จำกัดก็ตาม

ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ปลูกต้นหอมแดง สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น ความเข้มข้นของสารอาหาร ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และแสงสว่าง ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง ปราศจากสารพิษตกค้าง และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศ นอกจากนี้ ระบบไฮโดรโปนิกส์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประหยัดน้ำและพื้นที่ การปลูกแบบนี้จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกผักสวนครัว ผักสลัด และผักออร์แกนิกในพื้นที่จำกัด เช่น บ้านพักอาศัย ร้านอาหาร หรือแม้แต่ในห้องครัว  ผักสดปลอดสารพิษก็สามารถมีได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

ข้อดีของผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง ด้วยระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ผักจะได้รับสารอาหารจากน้ำธาตุเกลือทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ดินเป็นแหล่งปลูก จึงสามารถปลูกได้แม้กระทั่งในพื้นที่จำกัดเช่น ข้างบ้าน หรือระเบียงคอนโดมิเนียม

ข้อดีสำคัญของการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์คือ ผักที่ได้จะปลอดสารพิษและสารเคมีตกค้าง เนื่องจากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังประหยัดน้ำ เพราะสามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของผักได้ง่าย ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีตลอดทั้งปี

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

หากคุณมีพื้นที่จำกัดรอบบ้าน แต่ต้องการปลูกผักสดบริสุทธิ์ไว้รับประทานเอง การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นวิธีการปลูกผักที่ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย และประหยัดพื้นที่ซึ่งวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

หาพื้นที่สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกผักแบบปลอดสารพิษที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย สะดวกสบาย และให้ผลผลิตที่สดใหม่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเริ่มต้นปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้การปลูกผักประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่

การหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นสิ่งสำคัญมาก แม้ว่าจะใช้พื้นที่ไม่มากนัก แต่การเคลียร์พื้นที่และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจะช่วยให้วิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถปลูกผักต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักออแกนิคด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ หรือ แคคตัส สามารถหาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าบ้าน ข้างบ้าน หลังบ้าน หรือแม้กระทั่งระเบียงคอนโด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือปริมาณแสงแดดที่พื้นที่นั้นได้รับ เนื่องจากพืชยังคงต้องการแสงเพื่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้น บางครั้งอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่ปลูกได้บ้างหากบริเวณนั้นมีแดดไม่เพียงพอหรือแดดเปลี่ยนทิศจากฤดูกาล

เตรียมอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้พร้อม

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการเพาะปลูกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่จำกัด ประหยัดน้ำ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่การมีอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสม ดังนี้

 • โฟมสำหรับปลูกผัก ในระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบกล่องโฟม โฟมเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้สำหรับเพาะปลูก ซึ่งคุณสามารถใช้กล่องโฟมทั่วไปก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหาภาชนะปลูกรูปแบบพิเศษ
 • เมล็ดพันธุ์ เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่คุณต้องการปลูก ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว ผักสลัด หรือผักอื่น ๆ ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้ได้รับผลผลิตตามที่ต้องการ
 • ถ้วยปลูกและถาดเพาะเมล็ด ถ้วยปลูกหรือถ้วยเพาะเมล็ดสำเร็จรูปที่มีรูให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ จะช่วยให้การเพาะเมล็ดเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ควรใช้ถาดเพาะเมล็ดเพื่อรองรับถ้วยปลูกและเมล็ดในจำนวนที่เหมาะสม
 • สารละลายธาตุอาหาร สารละลายธาตุอาหารจะเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชที่คุณปลูก คุณสามารถเลือกใช้สารละลายธาตุอาหารสำเร็จรูปหรือผสมเองตามสูตรที่เหมาะสม
 • ไซริงก์ ไซริงก์จะช่วยให้คุณสามารถเติมสารละลายธาตุอาหารให้พืชของคุณได้อย่างสะดวกและแม่นยำ
 • เครื่องมือตรวจวัดค่ากรด-ด่าง (PH) การตรวจวัดค่า PH ของสารละลายธาตุอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีเมื่อค่า PH อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ดังนั้น จึงควรมีเครื่องมือตรวจวัดค่ากรด-ด่างเพื่อให้แน่ใจว่าค่า PH อยู่ในระดับที่พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์หลักแล้ว คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น ถุงดำสำหรับคลุมเมล็ดในระยะแรก หรืออุปกรณ์สำหรับช่วยคีบและจับยึดเมล็ดเพื่อให้การเพาะปลูกเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เริ่มขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

เริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และผักออแกนิคในกล่องโฟมมีดังนี้

1. การเพาะเมล็ด

 • นำเมล็ดใส่ในถ้วยปลูก เติมน้ำประมาณ 2 เซนติเมตร วางไว้ในถาดเพาะ แล้วพักไว้จนรากงอก
 • วางเมล็ดลงบนทิชชู่ชุ่มน้ำในกล่องที่มีฝาปิด นำเข้าตู้เย็นเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำออกมาพักที่อุณหภูมิห้องอีก 1 วันเพื่อรอให้รากงอก

2. การเติมสารละลายธาตุอาหาร

 • ตรวจสอบค่า PH ของสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสม
 • เมื่อเหมาะสมแล้ว เติมสารละลายลงไปในเมล็ดที่มีรากเพื่อให้รากค่อยๆ งอกยาวขึ้น
 • ควรเติมในความเข้มข้นต่ำประมาณ 0.5 MS/CM เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตผิดปกติ

3. การย้ายลงกล่องโฟมสำหรับปลูก

 • เมื่อรากเริ่มยาวเพียงพอแล้ว ให้ย้ายผักไฮโดรโปนิกส์ไปลงกล่องโฟมสำหรับปลูก
 • อาจเจาะรูในกล่องโฟมเพื่อให้สามารถใส่ผักลงไปได้อย่างพอเพียง
 • นำกล่องโฟมไปวางในทำเลที่ต้องการปลูก

4. การดูแลผักไฮโดรโปนิกส์ให้เติบโต

 • หลังจากย้ายลงรางปลูกแล้ว ให้คอยดูแลไม่ให้น้ำแห้ง
 • เช็กระดับน้ำเป็นประจำ และเติมน้ำตามความจำเป็น

5. การเก็บเกี่ยวผักออแกนิคในกล่องโฟม

 • เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ผักปลอดสารพิษที่คุณปลูกก็จะโตเต็มที่
 • สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามต้องการ

สรุป

ในสังคมเมืองที่ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว การปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตนเองอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (HYDROPONICS) ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีผักสดปลอดภัยบริโภคได้ง่ายขึ้นระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้สารละลายธาตุอาหารแทน ทำให้ประหยัดพื้นที่และควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กในบ้านหรือคอนโดมิเนียม โดยใช้อุปกรณ์ไม่มากและดูแลรักษาง่าย

นอกจากนี้ ผักที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่สดสะอาด ปราศจากสารพิษตกค้าง ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักปนเปื้อนสารเคมีไม่เพียงเท่านั้น การปลูกผักด้วยตนเองยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างความสุขและเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองมีโอกาสเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

บทความน่าสนใจ